Loading Laddar...
 

Introduktionsutbildning

Bakgrund

Från och med 1 jan 2006 måste alla som vill vara handledare eller eleve för behörighet B genomgå en introduktionsutbildning för privat övningskörning. Syftet med utbildningen är att minska olyckorna vid privat övningskörning och samtidigt ge möjlighet till bättre resultat efter övningskörningen.

Krav för att få gå kursen

 • Eleven ska vara minst 15 år och 9 månader gammal.
 • På den blivande handledaren ställs inga särskillda krav för att få gå kursen, men du bör se till att du uppfyller kraven för att bli handledare (se nedan) så att du inte går kursen i onödan.

Krav för att bli handledare

 • minst 24 år gammal
 • körkort i minst 5 år under de senaste 10 åren
 • vana och skicklighet att framföra fordonet
 • körkortet utfärdat i ett land inom EES

Du kan inte bli handledare:

 • om ditt körkort har varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av grova brott, opålitlighet i nykterhetssynpunkt eller rattfylleri
 • om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis kört för fort eller mot rött ljus
 • om du under de senaste tre åren har haft körkort förenat med vilkor om alkolås.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för att bli handledare kan du kontakta Transportstyrelsen innan du går kursen.

Krav på eleven för att övningsköra privat
Eleven ska:

 • ha fyllt 16 år för övningskörning med personbil
 • ha fyllt 17 år och 6 månader för övningskörning med lätt lastbil eller släp
 • ha ett giltigt körkortstillstånd för behörighet B
 • ha en giltig introduktionsutbildning under övningskörningen
 • ha en godkänd handledare

Kursens mål
Efter introduktionsutbildningen skall blivande handledare och elev ha fått information om och känna till:

 • körkortsutbildningens mål, innehåll och regler för övningskörning
 • planering och strukturering av övningskörning
 • för trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer.

Viktiga upplysningar
Ett handledartillstånd är tidsbegränsat till 5 år och det är personligt.

Handledare och elev måste kunna visa legitimation på kursdagen, annars kan inte intyg utfärdas.

Handledare och elev behöver inte gå kursen tillsammans, men det rekommenderas att man gör det.

Alla deltagare måste närvara under hela kursens gång för att intyg ska kunna utfärdas.

Inför kursen

 • Ange namn och personnummer när du anmäler dig och betalar via E-handeln.
 • Ansök om körkortstillstånd på transportstyrelsen.se
 • Ta med legitimation för alla deltagare och anmäl er i god tid i receptionen på kursdagen.
 • Det är viktigt att ni kommer i tid, eftersom inga insläpp görs efter kursstart. Se till att alla deltagare får information om kursen.
Priser 
Deltagare Kostnad*
Handledare 500:-
Elev 500:-
   
   

*Handledarboken och kursmaterial ingår