Loading Laddar...
 

Elevcentralen Premium

Karlskrona får Sveriges bästa mix av traditionellt och digitalt lärande – Elevcentralen Premium!

 

Var som helst

Att få in en körkortsutbildning i allt annat som ska göras är inte alltid lätt. Därför är det viktigt att kunna utnyttja tiden på bästa sätt. Att ha tillgång till utbildningen och dess material oavsett var du befinner dig eller vilken tid på dygnet det är, är därför viktigt.

Elevcentralen Premium kan du alltid använda så länge du har tillgång till din mobil, surfplatta eller dator tillsammans med en uppkoppling till Internet.

Lära in på olika sätt

Kanske lär du dig bäst om du lyssnar när någon förklarar för dig, eller du kanske hellre läser själv? Oavsett vilket, finns det troligen ett sätt för dig i Elevcentralen Premium. Du kan alltid lyssna på den inlästa boken eller läsa den själv. Det mesta finns också filmatiserat så du kan luta dig tillbaka i soffan eller på bussen för att titta på filmen. Om du föredrar att utgå från ett problem och därifrån söka svar, kan du istället börja i en interaktiv övning. I övningen får du feedback oavsett om du svarar rätt eller fel och därmed lär du dig under tiden du arbetar med övningen.


Läraren vägleder

Även om det är smidigt att själv kunna jobba med materialet, är det med hjälp av din professionella trafiklärare som din utbildning blir som bäst. I Elevcentralen Premium beskriver du bland annat för din lärare hur du bäst arbetar och när du vill ha ditt körkort. Utifrån denna vetskap kan läraren guida dig genom utbildningens teori och praktik på bästa sätt. Läraren ger dig en plan för hela din utbildning – vad ska göras när, och vad kommer det att kosta. Under hela din utbildning kan läraren följa dig och dina framsteg och ser snabbt om planen inte riktigt hålls, och kräver revidering.


I Elevcentralen Premium är teori och praktik nära sammankopplat. Detta innebär till exempel att läraren ska beskriva vad du behöver göra eller reflektera över inför nästa lektion. När du bokat lektionen i systemet kommer en uppmaning till dig om hur du ska förbereda dig. Efter lektionen reflekterar och utvärderar du och din lärare hur det gått. Läraren kan även förtydliga resonemanget med egna bilder eller bilder från den stora, centrala bilddatabasen från STR som alla premiumlärare har tillgång till. Du kan även skicka meddelanden till din trafiklärare på avsnitt som du behöver hjälp med.

Handledaren som stöd

Mycket av tiden för din körkortsutbildning gör du kanske utanför trafikskolan. En duktig och engagerad privat handledare är ett bra komplement i din utbildning både för teori och praktik. Med handledaren kan du förbereda dig eller öva in ett moment så det sitter bättre. Det är till stor nytta att även din handledare finns med dig i Elevcentralen Premium. Handledaren får därför en egen inloggning och kan se allt material, följa din utveckling och kommunicera med din lärare.


Spela och diskutera

Lärare och handledare i all ära, men kanske är vissa problem bättre att diskutera med andra i samma situation. I Elevcentralen Premium kan du ställa frågor, diskutera och svara på frågor i forumet. Att ha kul och samtidigt lära sig det som är viktigt, är ofta en lyckad kombination. I Elevcentralen Premium kan du utmana andra elever i hela Sverige i Körkortskampen. Fem frågor i taget, sen är det din kompis tur. Du väljer själv inom vilka områden du vill spela. När du närmar dig en färdig utbildning spelar ni kanske om alla frågor. Och det bästa av allt, frågorna är seriösa och är en bra förberedelse för att du ska klara kunskapsprovet på Trafikverket.

Vilken roll har Trossö Trafikskola haft i utvecklingen?

Trossö Trafikskola blev 2012 tillfrågad av Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) om att vara med som en av åtta trafikskolor i referensgruppen för projektet att ta fram framtidens produkt för lärande i förarutbildningen. Resultatet, Elevcentralen Premium, lanserades under 2015 och tog hem priset ”Bästa Blended Learning 2015” som delas ut av Swedish Learning Awards.

Vårt bidrag till Elevcentralen Premium har främst varit:

  • att få en tydlig koppling mellan teori och praktik under förarutbildningen
  • att förarutbildningens olika steg och ordningsföljd tydligt framgår
  • att få en personlig utbildningsplan med tydlig tids- och kostnadskalkyl
  • att utbildningens mål och vägen dit är tydlig för lärare, handledare och elev
  • att kunna jobba med självvärdering på ett bra sätt under förarutbildningen.

Alla ovanstående funktioner finns med i Elevcentralen Premium.

Vad tycker kunderna?

Vi började med att utbilda ett antal testelever redan i februari 2015 då plattformen var färdig att utvärderas och både vi och eleverna kände att detta var helt rätt väg att gå. Eleverna uppskattade att man kunde läsa och lyssna på text, se film, se intervjuer och göra interaktiva övningar på dator, surfplatta eller mobil. Trafiklärarna uppskattade de självvärderingar som eleverna jobbade med i Elevcentralen Premium och den ökade effektiviteten som blev av ännu bättre förberedda elever till körlektioner och teorilektioner. Helt i linje med hur vi redan jobbar – att eleverna ska känna att de får ut så mycket som möjligt av sin tid på trafikskolan.

Pålästa elever med utbildare som lyfter dem!

Elevcentralen Premium är en produkt som är fylld till bredden med värdefull information och övningar för den som ska ta körkort. Det kräver även att personalen på de trafikskolor som använder sig av den är väl insatt i materialet och de funktioner som finns. Eftersom vi har varit med från starten med utvecklingen av produkten och har jobbat med den under lång tid, så har vi en mycket god insikt i dess innehåll och funktioner och har under lång tid kunnat se över vad trafikskolans roll behöver vara för att få så bra helhet som möjligt i elevens förarutbildning. Utöver denna erfarenhet så har vi inför starten den 1 december 2015 lagt hela åtta arbetsdagar under två månaders tid för all personal på trafikskolan för att titta på varje detalj i undervisningen och hur vi kan få en undervisning med perfekt avvägning mellan kunskap, kostnad och tid med Elevcentralen Premium som stöd.
Gissa om vi har haft kul!

Med hjälp av Elevcentralen Premium finns möjlighet för eleverna att komma väl förberedda till sina lektioner och för våra engagerade trafiklärare att lyfta elevernas inlärning till nya nivåer. Som exempel på detta kan man via systemet ge eleverna i uppgift att läsa på ett visst avsnitt inför en lektion, eller att reflektera över hur han eller hon ligger till i förhållande till de mål som har satts upp. På grupplektioner kan man jobba med reflektion och djupförståelse samt värderingsövningar som gör att eleverna får reflektera över sina attityder och värderingar i olika sammanhang. Det finns även möjlighet till diskussion med andra som är i samma situation och på så vis kan man hjälpa varandra framåt genom positiv kamratpåverkan. Trafikskolan kan hjälpa eleven att nå längre i sin inlärningsprocess – ”den som vet vad den gör lyckas en gång, den som vet varför den gör något lyckas varje gång”.

Resultatet av detta arbete är en förarutbildning anpassad till Elevcentralen Premiums fantastiska möjligheter i kombination med Trossö Trafikskolas erfarenhet på över 30 år av att utbilda säkra och ansvarsfulla förare. Dessutom har vi lagt till ett antal nya spännande lektionstyper av varierande slag, som lyfter eleverna ytterligare under sin tid på trafikskolan. Håll utkik efter dem framöver!